Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen dbSolutions en de klant, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd.

2. Offertes

Offertes door dbSolutions opgesteld zijn 30 dagen geldig en niet bindend. dbSolutions is niet aansprakelijk voor schrijffouten of verkeerde inschattingen, maar brengt de klant bij vaststellingen hiervan eerst op de hoogte. Wanneer de offerte goedgekeurd wordt door beide partijen, wordt een bindend contract opgesteld.

3. Waarborg

dbSolutions hanteert een waarborgperiode van 4 maanden na publicatie, tenzij anders overeengekomen en schriftelijk vastgelegd. Onder deze waarborg vallen ook onzichtbare gebreken. Schade opgelopen door een fout van derden vallen niet onder deze waarborg. dbSolutions zorgt voor een webhostingdienst als middelenverbintenis en maakt hiervoor gebruik van externe partners. dbSolutions kan daardoor niet aansprakelijk gesteld worden voor alle externe omstandigheden die onze diensten beïnvloeden, bijvoorbeeld wanneer deze partners hun diensten stopzetten. dbSolutions stelt wel alles in het werk om in dergelijke gevallen alle diensten spoedig te verhelpen.

4. Betaling

Facturen dienen binnen de 30 dagen na factuurdatum vereffend te worden. Indien de factuur na een aangetekende ingebrekestelling nog steeds niet vereffend blijkt, dan wordt een forfaitaire schadevergoeding van minimum 120,00 EUR en maximum 1200,00 EUR excl. BTW in reke-ning gebracht, alsook een nalatigheidsintrest van 10% op het factuurbedrag. Bij niet-betaling kan de website ook zonder voorafgaande verwittiging tijdelijk offline geplaatst worden.

5. Verbreking van het contract

Elk websitepakket-contract heeft een minimum looptijd van twee jaar dat van start gaat vanaf de eerste factuur. Betaling van deze factuur betekent het akkoord van kennismaking en aanvaarding van de algemene voorwaarden. Indien dit voortijdig verbroken wordt, dan wordt de helft van de nog resterende termijn alsnog in rekening gebracht. Hiervoor wordt eveneens een forfaitaire schadevergoeding van minimum 120 EUR en maximum 1200 EUR excl. BTW in rekening gebracht.

6. Inhoud websitepakket

Elk websitepakket bevat dezelfde basisdiensten, bestaande uit één ontwerp van de website, webhosting, registratie domeinnaam en dienst na verkoop. Via het websitepakket wordt de code tijdens de looptijd van het contract altijd up to date gehouden. Aanpassingen van de website en toevoegen van nieuwe functionaliteiten vallen ook onder de diensten van dit contract. Het onderscheid tussen type wordt gemaakt door het beoogde verkeer, de beoogde schijfruimte, de complexiteit en uitgebreidheid van de website. Dit wordt vooraf in overleg overeen gekomen.

7. Auteursrecht

Alle ontwerpen en intellectuele kennis geleverd door dbSolutions blijft eigendom van dbSolutions zolang het volledige factuurbedrag niet vereffend is. Indien ontwerpen gebruikt worden voor andere doeleinden dan oorspronkelijk overeengekomen met de opdrachtgever, dan kan dit enkel nadat schriftelijke toestemming is gegeven door dbSolutions.

Een gratis offerte of advies voor uw bestaande website of nieuw project nodig?

Meer Info
Back to top